Homo Sovieticus

(2021)

Homo Sovieticus在线观看和下载
  • 豆瓣评分:  未知
  • 导演: 伊沃·布里迪斯
  • 类型:纪录片
  • 地区: 拉脱维亚 / 立陶宛 / 捷克
  • 片长: 未知
我靠分享 暂时没有为您收集到播放资源!

Homo Sovieticus下载资源

Homo Sovieticus剧情内容介绍

《Homo Sovieticus》在线观看和下载

Homo Sovieticus剧情内容介绍

Homo Sovieticus

发布于2021年。由伊沃·布里迪斯执导,

豆瓣评分未知,暂时没有评分,请继续等待。类型为纪录片的电影。创作于拉脱维亚、立陶宛、捷克地区,

Homo Sovieticus资源介绍

我靠分享暂时没有为您收集到在线或者下载资源,我们将会努力的寻找,请您继续关注。

豆瓣评分未知,暂时没有评分,请继续等待。

——以上信息由我靠分享提供

Homo Sovieticus评价